Standardi obravnave in priporočena dokumentacija

  • Kriteriji vključevanja v paliativno oskrbo
  • Klinična pot paliativne oskrbe, klinične pot umiranja
  • Orodja za oceno simptomov