Podpora Svetovne zdravstvene organizacije (WHO)

Podpora Svetovne zdravstvene organizacije – (WHO)
Slovenija ima podporo Svetovne zdravstvene organizacije, ki spodbuja razvoj paliativne oskrbe predvsem v državah, kjer sistemske obravnave pacientov v paliativni oskrbi še nimajo v celoti vpeljane. V Sloveniji smo s pomočjo WHO organizirali in uspešno izpeljali dve delavnici v letu 2009 in sicer prvo delavnico 26. in 27. marca, drugo delavnico pa 12. novembra. Na prvi dvodnevni delavnici je bil izdelan akcijski načrt, ki je priloga Državnemu programu za paliativno oskrbo in je izrednega pomena saj opredeljuje cilje in časovno izvajanje ciljev paliativne oskrbe v Sloveniji. Obe delavnici pa sta bili odlično izhodišče za seznanitev javnosti s samim izvedbenim konceptom paliativne oskrbe.
V septembru leta 2010 smo bili povabljeni na sestanek v Barcelono, kjer so predstavili način dela WHO in kakšno pomoč lahko koristimo pri vpeljavi paliativne oskrbe iz različnih evropskih državah. Ne glede na različnost v velikosti držav in številu prebivalcev pa so usmeritve WHO enake. V prvem koraku želijo natančno oceno potreb po tovrstni oskrbi, sledi izobraževanje kadrov, oblikovanje timov in posebnih enot znotraj bolnišnic. Vsak korak spremlja ocena kakovosti dela in supervizija. Veliko držav v evropskem prostoru ima pomembno oviro, to je slaba dostopnost do zdravil – opioidov oz. omejenost pri predpisovanju le teh. Slovenija je ena redkih držav, ki težav z opioidi nima. Predpisovanje ni omejeno, na voljo je več različnih oblik. Slovenija je po porabi opioidov na 10.mestu med evropskimi državami.
Sistematično uvajanje paliativne oskrbe lahko zmanjša stroške oskrbe, ne da bi vplivalo na dolžino ali kakovost preživetja pacientov. To so pokazali različni avtorji v svojih raziskavah. Najbolj odmeven projekt WHO je prav razvoj paliativne oskrbe v Kataloniji, ki služi tudi kot model za ostale države. Osredotočili so se predvsem v zagotavljanje paliativne oskrbe na domu in pokazali, da se je število sprejemov v bolnišnico pri paliativno vodenih bolnikih zmanjšalo na 16% (prej 68%), Bolniki, ki pa niso bili vodeni na domu pa je bilo v bolnišnico napotenih 63%. Razlike pa so bile očitne tudi pri ležalnih dobah in sicer so bili pacienti , ki so bili obravnavani v paliativni oskrbi povprečno štiri dni krajše.
WHO nudi pomoč Sloveniji predvsem s strokovnimi izhodišči in usmeritvami, deležni pa smo tudi pomoči posameznih strokovnjakov WHO. Sodelovanje so potrdili tudi v letu 2013.

Mag. Zdenka Tičar
Ministrstvo za zdravje